درباره ما


هتل آپارتمان غدیر افتخار دارد که بیش از 20 سال پذیرا و خدمت گذار زائرین حضرت علی بن موسی رضا (ع) بوده است و اقامتی راحت و خاطره انگیز در را در سایه انقلاب پرشکوه اسلامی برای ایشان رقم زده است. هتل آپارتمان غدیر افتخار دارد که بیش از 20 سال پذیرا و خدمت گذار زائرین حضرت علی بن موسی رضا (ع) بوده است و اقامتی راحت و خاطره انگیز در را در سایه انقلاب پرشکوه اسلامی برای ایشان رقم زده است.هتل آپارتمان غدیر افتخار دارد که بیش از 20 سال پذیرا و خدمت گذار زائرین حضرت علی بن موسی رضا (ع) بوده است و اقامتی راحت و خاطره انگیز در را در سایه انقلاب پرشکوه اسلامی برای ایشان رقم زده است.